Hvad er en biopat/naturopath?

Her er en introduktion til biopati og naturopati, som giver en meget jordnær og logisk forståelse af sundhed, sygdommes årsager, opståen og udvikling.

 

Biopatisk/naturopatisk behandling har til formål at frigøre og styrke kroppens eget potentiale til at helbrede sig selv. For overhovedet at forstå, hvorfor vi bliver syge, inddrager vi århundreders sunde fornuft og kigger på de metoder, som bruges verden over til at skabe et sundere liv, og på hvordan forskere og komplementære behandlere i dag betragter sundhed og sygdom.

 

Alt samlet til et hele, som forhåbentligt giver dig et overblik over de mange veje til sundhed og ikke mindst en forståelse af, hvordan naturopather og biopater arbejder med krop, sind og ånd i et moderne perspektiv gennem biologisk medicin og komplementære behandlingsformer.

 

Vi vil bl.a. forklare, hvordan sygdom måske ikke opstår som en tilfældighed fordi du måske har arvet nogle bestemte gener for sygdom.

 

Årsagerne kan være mangfoldige og du får en grundig gennemgang, så du måske selv kan se på, hvilke årsager du umiddelbart kan gøre noget ved selv, mens andre årsager er lidt sværere at ændre på. Men du får et sæt redskaber, du kan anvende til langt de fleste problemstillinger og sygdomme, nogle redskaber, du kan tage i anvendelse ved blot at læse bogen, eller i samarbejde med din biopat og naturopath i biologisk medicin.

Et overblik over biopaters og naturopathers arbejdsmetoder

Har du læst hele bogen, har du sikkert fået et indtryk af, hvordan biopater og naturopather tænker. De vil ved en første konsultation: Skrive en grundig journal og derigennem hjælpe med at få øje på belastende faktorer:

• Om du har problemstillinger der passer ind i den ene eller anden faseteori

• Om du har et særligt behov for kostændringer, vitaminer, mineraler, fedtsyrer

• Om der er brug for regulering og optimering af dine organer

• Om der er særlig brug for hjælp til immunsystemet eller fx mikrofloraen

De fleste biopater og naturopather har flere uddannelser bag sig eller er i tæt samarbejde med andre behandlere, så du får den bedst mulige støtte på din vej til et sundere liv.

 

Læs mere på: www.biopat.dk